Atribuiri Constructii

Atribuiri: 22.884

6. servicii de proiectare ?i execu?ie lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZAREA ?I DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL MIROSLOVE?TI, COMUNA MIROSLOVE?TI, JUDE?UL IA?I”

COMUNA MIROSLOVESTI (PRIMARIA COMUNEI MIROSLOVESTI)

Localizare: Romania (Iasi)

Data atribuire: 11-03-2019 (Data aparitiei: 20-03-2019)