Urbanism

Aparut la:  -
  
Autorizatii: 49.330

61. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Giurgiu in luna mai.2020

Localizare: Giurgiu (Giurgiu)

Data aparitiei: 22-07-2020

62. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Giurgiu in luna apr.2020

Localizare: Giurgiu (Giurgiu)

Data aparitiei: 22-07-2020

63. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Giurgiu in luna mart.2020

Localizare: Giurgiu (Giurgiu)

Data aparitiei: 22-07-2020

64. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Giurgiu in luna ian.2020

Localizare: Giurgiu (Giurgiu)

Data aparitiei: 22-07-2020

67. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Brasov in luna iun.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 22-07-2020

68. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Brasov in luna mai.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 21-07-2020

69. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Brasov in luna mai.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 21-07-2020

70. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Brasov in luna iun.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 21-07-2020

71. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Buzau in luna iun.2020

Localizare: Buzau (Buzau)

Data aparitiei: 21-07-2020

73. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Harghita in luna iun.2020

Localizare: Harghita (Harghita)

Data aparitiei: 21-07-2020

74. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Harghita in luna iun.2020

Localizare: Harghita (Harghita)

Data aparitiei: 21-07-2020

75. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Constanta in luna iun.2020

Localizare: Constanta (Constanta)

Data aparitiei: 21-07-2020

76. Certificate de urbanism eliberate de Comuna Miroslava in luna iun.2020

Localizare: Miroslava (Iasi)

Data aparitiei: 21-07-2020

77. Autorizatii de construire eliberate de Comuna Miroslava in luna iun.2020

Localizare: Miroslava (Iasi)

Data aparitiei: 21-07-2020

78. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Sibiu in luna mai.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 15-07-2020

79. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Sibiu in luna mai.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 15-07-2020

80. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Sibiu in luna iun.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 15-07-2020

81. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Sibiu in luna iun.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 15-07-2020

82. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Calarasi in luna iun.2020

Localizare: Calarasi (Calarasi)

Data aparitiei: 15-07-2020

83. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Calarasi in luna iun.2020

Localizare: Calarasi (Calarasi)

Data aparitiei: 15-07-2020

84. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Braila in luna iun.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 15-07-2020

85. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Braila in luna iun.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 15-07-2020

86. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Focsani in luna iun.2020

Localizare: Focsani (Vrancea)

Data aparitiei: 15-07-2020

87. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Focsani in luna iun.2020

Localizare: Focsani (Vrancea)

Data aparitiei: 15-07-2020

88. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Galati in luna iun.2020

Localizare: Galati (Galati)

Data aparitiei: 15-07-2020

89. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Galati in luna iun.2020

Localizare: Galati (Galati)

Data aparitiei: 15-07-2020

90. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Galati in luna mai.2020

Localizare: Galati (Galati)

Data aparitiei: 15-07-2020