Urbanism

Aparut la:  -
  
Autorizatii: 49.596

151. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Giurgiu in luna iul.2020

Localizare: Giurgiu (Giurgiu)

Data aparitiei: 30-09-2020

154. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Brasov in luna aug.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 30-09-2020

155. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Brasov in luna iul.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 30-09-2020

156. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Brasov in luna aug.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 30-09-2020

157. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Brasov in luna iul.2020

Localizare: Brasov (Brasov)

Data aparitiei: 30-09-2020

158. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Sibiu in luna aug.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 29-09-2020

159. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Sibiu in luna aug.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 29-09-2020

160. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Sibiu in luna iul.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 29-09-2020

161. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Sibiu in luna iul.2020

Localizare: Sibiu (Sibiu)

Data aparitiei: 29-09-2020

162. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Calarasi in luna aug.2020

Localizare: Calarasi (Calarasi)

Data aparitiei: 29-09-2020

163. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Calarasi in luna aug.2020

Localizare: Calarasi (Calarasi)

Data aparitiei: 29-09-2020

164. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Calarasi in luna iul.2020

Localizare: Calarasi (Calarasi)

Data aparitiei: 29-09-2020

165. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Calarasi in luna iul.2020

Localizare: Calarasi (Calarasi)

Data aparitiei: 29-09-2020

166. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Tulcea in luna iul.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 29-09-2020

168. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Botosani in luna aug.2020

Localizare: Botosani (Botosani)

Data aparitiei: 29-09-2020

169. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Botosani in luna aug.2020

Localizare: Botosani (Botosani)

Data aparitiei: 29-09-2020

170. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Slobozia in luna aug.2020

Localizare: Slobozia (Ialomita)

Data aparitiei: 24-09-2020

171. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Slobozia in luna iul.2020

Localizare: Slobozia (Ialomita)

Data aparitiei: 24-09-2020

172. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Slobozia in luna aug.2020

Localizare: Slobozia (Ialomita)

Data aparitiei: 24-09-2020

173. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Slobozia in luna iul.2020

Localizare: Slobozia (Ialomita)

Data aparitiei: 24-09-2020

174. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Braila in luna aug.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 24-09-2020

175. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Braila in luna iul.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 24-09-2020

176. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Braila in luna aug.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 24-09-2020

177. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Braila in luna iul.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 24-09-2020