Urbanism

Aparut la:  -
  
Autorizatii: 49.207

1. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Galati in luna mai.2020

Localizare: Galati (Galati)

Data aparitiei: 03-07-2020

2. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Harghita in luna mai.2020

Localizare: Harghita (Harghita)

Data aparitiei: 03-07-2020

3. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Harghita in luna mai.2020

Localizare: Harghita (Harghita)

Data aparitiei: 03-07-2020

4. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Arad in luna mai.2020

Localizare: Arad (Arad)

Data aparitiei: 01-07-2020

5. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Arad in luna mai.2020

Localizare: Arad (Arad)

Data aparitiei: 01-07-2020

6. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Piatra Neamt in luna mai.2020

Localizare: Piatra Neamt (Neamt)

Data aparitiei: 01-07-2020

7. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Piatra Neamt in luna mai.2020

Localizare: Piatra Neamt (Neamt)

Data aparitiei: 01-07-2020

8. Certificate de urbanism eliberate de Comuna Miroslava in luna mai.2020

Localizare: Miroslava (Iasi)

Data aparitiei: 01-07-2020

9. Autorizatii de construire eliberate de Comuna Miroslava in luna mai.2020

Localizare: Miroslava (Iasi)

Data aparitiei: 01-07-2020

10. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Tulcea in luna mai.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

11. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Tulcea in luna apr.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

12. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Tulcea in luna mart.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

13. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Tulcea in luna feb.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

14. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Tulcea in luna mai.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

15. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Tulcea in luna apr.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

16. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Tulcea in luna mart.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

17. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Tulcea in luna feb.2020

Localizare: Tulcea (Tulcea)

Data aparitiei: 18-06-2020

18. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Braila in luna mai.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 18-06-2020

19. Autorizatii de construire eliberate de Consiliul Judetean Braila in luna mai.2020

Localizare: Braila (Braila)

Data aparitiei: 18-06-2020

20. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Focsani in luna mai.2020

Localizare: Focsani (Vrancea)

Data aparitiei: 16-06-2020

21. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Focsani in luna mai.2020

Localizare: Focsani (Vrancea)

Data aparitiei: 16-06-2020

22. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Galati in luna mai.2020

Localizare: Galati (Galati)

Data aparitiei: 15-06-2020

23. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Galati in luna mai.2020

Localizare: Galati (Galati)

Data aparitiei: 15-06-2020

24. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Judetean Vaslui in luna mai.2020

Localizare: Vaslui (Vaslui)

Data aparitiei: 15-06-2020

25. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Zalau in luna mai.2020

Localizare: Zalau (Salaj)

Data aparitiei: 15-06-2020

26. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Zalau in luna mai.2020

Localizare: Zalau (Salaj)

Data aparitiei: 15-06-2020

27. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Bacau in luna mai.2020

Localizare: Bacau (Bacau)

Data aparitiei: 12-06-2020

28. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Bacau in luna mai.2020

Localizare: Bacau (Bacau)

Data aparitiei: 12-06-2020

29. Certificate de urbanism eliberate de Municipiul Alba Iulia in luna mai.2020

Localizare: Alba Iulia (Alba)

Data aparitiei: 10-06-2020

30. Autorizatii de construire eliberate de Municipiul Alba Iulia in luna mai.2020

Localizare: Alba Iulia (Alba)

Data aparitiei: 10-06-2020